تکامل تلویزیون 1920

تکامل تلویزیون ها از سال 1920 تا کنون

در این ویدئو می توانید تکامل، پیشرفت و ارتقاء تلویزیون ها از دهه های قدیمی و اولین تلویزیون ها که با جعبه های چوبی ساخته می شدند را مشاهده کنید و همچنین ببینید که در چه روالی به این تلویزیون های بسیار بزرگ و باریک امروزی تبدیل شده اند.

ویدیوهای مشابه