تصویر Firecracker صرفه جویی عمر باتری کمک

تصویر زمینه Firecracker برای صرفه جویی در عمر باتری شما کمک می کند

تصویر زمینه Firecracker یا فشفشه ای و شبیه به ترقه های نوری، برای صرفه جویی در عمر باتری شمابسیار مفید و کارآمد می باشد. این تصویر زمینه با استفاده از یک پس زمینه سیاه و سفید برای صرفه جویی در عمر باتری شما نشان داده می شود که می تواند نماد Firecracker را بر روی صفحه نمایش شما برجسته کند و به نمایش بگذارد.

... توضیحات کامل