ماشین پرنده Terrafugia TF-X

معرفی ماشین پرنده Terrafugia TF-X

در این ویدئو طرح مفهومی خودرو پرنده Terrafugia TF-X را مشاهده می کنید. نگاهی بیاندازید به یک ماشین پرواز کننده فوق العاده، نمونه ای از مدل های ماشین های پرنده Aeromobil.

... توضیحات کامل