با نمای تست ماشین فورد برانکو آفرود کوهستانی

فیلم با نمای خاص از تست ماشین فورد برانکو در آفرود کوهستانی!

فورد برانکو اتومبیلی سخت جان در راه رسیدن به هدف های آفرودی است و دیدن صحنه های گذر کردن این ماشین از پیچ و تاپ و سنگلاخ خارج از جاده ما را به فضایی می برد که هیجان را با دیدن فیلمهای آن نیز احساس می کنیم. این فیلم تست آفرود خودروی فورد برانکو را نشان می دهد که حکایت از قدرت بسیار این خودرو در حرکت های کوهستانی و جنگلی دارد. اگر از علاقه مندان به آفرود و خودروهای مخصوص آن هستید، این ویدیو که از زاویه های ویژه برای نشان دادن توانایی های ماشین فورد برانکو تهیه شده است را ببینید.

... توضیحات کامل