عملیات جستجو نجات جنگل با پهباد

عملیات جستجو و نجات در جنگل با پهباد

گروهی از محققان MIT و مرکز تحقیقات ناسا یک سیستم مستقل برای یک ناوگان هواپیماهای بدون سرنشین چهارگانه را ایجاد کرده اند که به آنها امکان می دهد تا با استفاده از محاسبات محیطی و ارتباطات بی سیم با همکاری مشترک در بخش های جنگلی مشغول به کار و جستوجو شوند. اکنون زمانی است که GPS دیگر نیاز نیست.

ویدیوهای مشابه