تنظیم عینک حقیقت مجازی Google Glass 20

باز کردن و تنظیم کردن عینک حقیقت مجازی Google Glass 2.0

قطعا عینک های حقیقت مجازی یکی از تکنولوژی های بسیار پیشرفته، جالب و در عین حال بسیار کارآمد هستند. گوگل نیز با ارائه عینک Google Glass 2.0 این تکنولوژی را گسترش می دهد. در این ویدئو نحوه باز کردن جعبه و تنظیم کردن این عینک ها را خواهید دید.

... توضیحات کامل