طرح مفهومی موبایل Google Pixel 3 XL با Notch

طرح مفهومی موبایل Google Pixel 3 XL با طراحی Notch

در این ویدئو می توانید یک طرح مفهوم  از تلفن همراه گوگل پیکسل 3 XL با طراحی Notch یا همان تمام صفحه را مشاهده کنید. این طرح بر اساس شایعات گذشته در مورد سری تلفن های جدید گوگل که اخیرأ ارائه شده است، می باشد.

... توضیحات کامل