کیت هوشمند روشنایی منزل گوگل

کیت هوشمند روشنایی منزل گوگل

یک عدد Google Home Mini و GE C-Life Smart Bulb را به عنوان بخشی از کیت Starter Smart Light شرکت گوگل دریافت کنید، و در هر زمان و هر موقعیتی لامپ های خانه خود را خاموش و یا روشن کنید. در حال حاضر موجود است.

... توضیحات کامل