نقاشی اکریلیک قلب

آموزش کامل کشیدن نقاشی اکریلیک قلب چند تکه شکسته!

این یک نقاشی عاشقانه و زیبا از طبیعت بر روی یک قلب شکسته شده و چند تکه است که با استفاده از چسب بر روی برگه مقوایی ایجاد می شود. در اینجا خواهید دید که چگونه مربی نقاشی چسب را بر روی برگه مقوایی می چسباند و سپس یک نقاشی طبیعت فوق العاده بر روی آن رسم کرده و در نهایت با کندن چسب ها شکل یک قلب تکه تکه شده را به نمایش در می آورد.

... توضیحات کامل