اندازی تلفن همراه HONOR View20 چین

راه اندازی تلفن همراه HONOR View20 در چین

سرانجام! موبایل HONOR View 20 با نام تجاری جدید امروز در چین راه اندازی شده است. در مورد سایر نقاط جهان، منتظر باشید! چشم هایتان را به سایت های خبری بدوزید تا متوجه شوید تا این تلفن همراه عالی چه زمانی برای شما در دسترس است. موبایل View 20 آنر هوآوی در تاریخ 22 ژانویه در پاریس نیز رونمائی می شود. 

ویدیوهای مشابه