ترافیک Google Maps متوجه

زمانی که ترافیک وجود دارد، Google Maps چگونه متوجه می شود!

Google Maps یا همان نقشه گوگل یک ابزار بسیار مفید برای مرور راه های خود را در سراسر جهان و رسیدن به مقصد خود را در اسرع وقت و حتی در سریع ترین حالت ممکن است. یکی از راه های انجام این کار این است که پیش بینی ترافیک و محاسبه سریعترین مسیر را انجام دهید، اما چگونه Google می تواند با دقت تمام این اتومبیل ها را نظارت کند؟ پاسخ ممکن است شما را بسیار متعجب کند.

... توضیحات کامل