میانبر برنامه نوار اطلاع رسانی تلفن اندروید

چگونه یک میانبر برنامه را در نوار اطلاع رسانی در تلفن اندروید قرار دهیم

امروز ما به شما نشان خواهیم داد که چگونه میانبرهای برنامه خود را به نوار اطلاع رسانی خود در موبایل های اندروید اضافه کنید.

... توضیحات کامل