ساخت فشفشه چسب با ماکت

نحوه ساخت یک ماکت خانه جالب با استفاده از فشفشه ، بدون چسب

در این فیلم امروز می توانید نحوه ساخت ماکت یک خانه جالب با استفاده از فشفشه های آتش زا و بدون چسب را مشاهده کنید. برای این پروژه شما به 500 فشفشه نیاز دارید (طول 21 سانتی متر ، 4 میلی متر عقب). دستورالعمل ها را دنبال کنید و خانه شخصی خود را با استفاده از فشفشه ها درست کنید. همچنین در هنگام روشن کردن آن بسیار مراقب باشید و آن را در یک فضای باز و با رعایت نکات ایمنی امتحان کنید!

ویدیوهای مشابه