نحوه بررسی اصلی و یا کپی بودن گوشی های همراه

در این ویدئو می توانید مشاهده کنید که چگونه می توان تا نحوه بررسی هر موبایل اندرویدی برای اصلی بودن و یا جعلی بودن ان را انجام دهید. شما می توانید به راحتی با رفتن به تنظیمات و بخش در مورد تلفن (about phone)، مشخصات ساخت و بیلد نامبر گوشی خود را مشاهده کنید و سپس آن را همانند ویدئو با شماره ثبت شده جهانی آن در سایت مربوطه تطبیق بدهید. شما می توانید از این طریق اصلی یا کپی بودن هر گوشی همراه اندرویدی را مشخص کنید. خودتان ببنید...

... توضیحات کامل