نما tattoo با گوشی دست

چگونه می توان یک نما از tattoo را با گوشی بر روی دست خود ایجاد کرد