تکثیر کاکتوس گوشتی در خانه

آموزش تکثیر کاکتوس گوشتی در خانه [+تغییرات روزانه]

اگر می خواهید بدانید چطوری می شود کاکتوس گوشتی را در خانه تکثیر کرد تا بعد از مدتی تعداد زیادی از این کاکتوس ها داشته باشیم، این فیلم آموزش تکثیر کاکتوس های گوشی را تماشا کنید. در این فیلم تغییرات وضعیت کاکتوس ها پس از تکثیر به صورت روزانه به شما نشان داده خواهد شد.

32 بازدید 2 ماه پیش آموزش ویدئو ویدئو های آموزشی
... توضیحات کامل