انتقال برنامه تنظیم صفحه اصلی Home Screen آیفون اپل

نحوه انتقال برنامه ها و تنظیم صفحه های اصلی (Home Screen) در آیفون های اپل

شما می توانید در آیفون های اپل هوم اسکرین (Home Screen) یا همان صفحه اصلی برنامه های خود را به همان شکلی که می خواهید تنظیم کنید. در اینجا می توانید ببینید که چگونه می توانید با پنهان کردن صفحات هوم اسکرین، یا انتقال برنامه های منفرد به کتابخانه برنامه ها، طرح صفحه اصلی خود را سفارشی سازی کنید. این ویدئو را ببنید تا به سادگی با نحوه جابه جایی برنامه ها در صفحه و حذف صفحه های اصلی هوم اسکرین آیفون های اپل آشنا شوید.

ویدیوهای مشابه