پیام اندروید 2018 قفل

چگونه پیام های خود را در اندروید 2018 قفل کنیم

در این ویدیو ما به شما نشان می دهیم که چگونه پیام های خود را در سیستم عامل آندروید قفل کنید. هنگامی که شما پیام ها را در اندروید قفل کنید، هیچ کس پیام های شما را نمی بیند و همچنین هیچ کس پیام های خود را به تلفن شما ارسال نمی کند. شما همچنین می توانید شماره گیر تلفن خود، مخاطبین و یا هر برنامه دیگری را برای برنامه قفل برنامه استفاده کتید و آن را قفل کنید.

... توضیحات کامل