آموزش ساخت مبدل ولتاژ 3.7 ولت به 1.5 ولت

همه ما می دانیم که مقاومت ها در مدارهای برای کاهش ولتاژ مورد استفاده قرار میگیرند تا ولتاژ دریافتی دستگاه مد نظر شما را کاهش دهند. این ویدئو نیز روش درست کردن یک مدار ساده با استفاده از مقاومت ها را به ما نشان می دهد که قادر خواهد بود تا نیروی 3 ولت دی سی را به 1.5 ولت تبدیل کند. برای ساخت این مدار تبدیل ولتاژ ساده شما علاوه بر دو مقاومت 10 کیلو اهم به یک ترانزیستور BC 547 نیز احتیاج دارید. خودتان این ویدئو را مشاهده کنید تا روش درست کردن این مدار مبدل ولتاژ 3.7 ولت به 1.5 ولت را یاد بگیرید.

... توضیحات کامل