ترفند سنباده زدن لوله آهنی

ترفند سنباده زدن آسان لوله های آهنی!

با بریدن یک قطعه لوله پلاستیکی و استفاده از آن برای نگه داشتن سنباده می توانید به سادگی لوله های آهنی زنگ زده را سنباده کشی کنید. اگر از افرادی هستید که کارهای فنی انجام می دهند، این ترفند ساده برای کار با فلزات زنگ زده و یا چوب را در نتران تماشا کنید. دیدن روال انجام این ترفند زیر 1 دقیقه برای شما زمان خواهد برد.

ویدیوهای مشابه