طرز تهیه تفنگ کاغذی اسباب بازی در خانه

طرز تهیه یک تفنگ کاغذی اسباب بازی برای سرگرمی در خانه

در این ویدئو می توانید با نحوه ساخت یک اسلحه اسباب بازی جالب اشنا شوید که از کاغذ ساخته شده و کاغذ های گرد شده را شلیک می کند و به راحتی و به سادگی در 5 دقیقه قابل ساخت است. ساخت این تفنگ اسباب بازی کاملا بی خطر است و بچه ها و کودکان نیز می توانند از سرگرمی با این تفنگ جالب برای هدف گیری اشیاء لذت ببرند. این ویدئو را ببنید تا با این تفنگ کاغذی جالب آشنا گردید...

... توضیحات کامل