با ماکت ساخت چرخاندن پنجره درب

چگونه می توان یک ماکت خانه ایمن ساخت که با چرخاندن پنجره درب آن باز می شود

در این ویدئو می توانید با نحوه ساخت یک ماکت خانه جالب آشنا گردید که همانند یک قلک یا گاوصندوق عمل می کند، در اصل درب این ماکت خانه به هییچ صورت باز نمی شود، مگر اینکه پنجره آن را بچرخانید. این یک خانه با ورودی مخفی است که پنجره آن همانند یک قفل عمل می کند. خودتان این ویدئو را ببند و با نحوه ساخت ماکت این خانه جالب مقوایی آشنا گردید.

ویدیوهای مشابه