طرز تهیه یخچال کوچک در منزل

طرز تهیه یک یخچال کوچک در منزل

با مشاهده این ویدئو می توانید نحوه ساخت یک یخچال خنک کننده عالی و بی نظیر را مشاهده کنید. ساخت این یخچال ساده و راحت است و فقط به وسایلی ساده و در دسترس مانند المان های خنک کننده ، یک فن ، باتری و برخی از وسایل ساده دیگر نیاز خواهد بود. شما می توانید در این ویدئو مرحله به مرحله با ساخت این یخچال کوچک و ساده آشنا گردید. خودتان این ویدئو را تماشا کنید و ببنید که ساخت آن چگونه است.

... توضیحات کامل