ماسک پاندا

آموزش درست کردن ماسک خرس پاندا | ساخت صورتک خرسی!

به سادگی آب خوردن ماسک خرس پاندا با کاغذ ساده درست کنید که برای بازی بچه ها اسباب بازی فوق العاده ای می شود. این ماسک خرس پاندا کاغذی که با وسایل ساده و مراحل آسان درست می شود، خیلی سریع ساخته شده و با یک کش به ماسک صورت خرس پاندا فوق العاده ای تبدیل می شود.

... توضیحات کامل