منشور شش ضلعی کاغذی

آموزش ساخت کاردستی منشور شش ضلعی کاغذی

این یک روش آسان برای ساخت مدل منشور شش ضلعی کاغذی تنها در 3 دقیقه است. شما نیز می توانید این کاردستی استوانه ای شش ضلعی را در چند دقیقه به راحتی تهیه کنید. ساخت آن آسان و راحت است. شما باید رد ابتدا به کمک خط کش، پرگار، نقاله و برخی ابزار ساده دیگر شکل و الگوی آن را ترسیم کنید. سپس می توانید همانند فیلم آن را جدا کرده و به یکدیگر چسب کنید تا از ساخت این کاردستی عالی لذت ببرید.

... توضیحات کامل