دکوپاژ روی ظرف شیشه ای

آموزش دکوپاژ و نقاشی روی ظرف شیشه ای

شما نیز می توانید با این روش ظرف ها و بطری های شیشه ای خانه خود را زیبا تر کنید و یا اینکه از آن ها به عنوان هر وسیله دیگری استفاده بنمائید. به این هنر نقاشی روی بطری های شیشه ای دکوپاژ می گویند. می توانید با مقداری رنگ، دوبار متوالی شیشه ها را رنگ بزنید. مانند ویدئو بگذارید تا هر بار شیشه ها کاملا خشک شوند. سپس می توانید با آبرنگ یا با برچسب های تزئینی مورد نظر سطح آن ها را تزئین کنید. این ویدئو مراحل انجام اینکار را به خوبی به شما نشان خواهد داد.

... توضیحات کامل