بیرون آوردن چرخ دنده روی آرمیچر

نحوه بیرون آوردن چرخ دنده روی آرمیچر به روش صحیح

گاهی روی آرمیچر یک چرخ دنده وجود دارد که ممکن است قصد جدا کردن آن را داشته باشید تا بتوانید از ملخک های مختلف روی آن استفاده کنید. این آموزش به شما نشان می دهد چطوری بدون آسیب زدن به موتور دی سی این قطعه روی آن را جدا کنید.

... توضیحات کامل