ساخت تکنولوژی با بازوی ربات هیدرولیک

ساخت یک بازوی ربات هیدرولیک با تکنولوژی ساده

ببینید که چگونه می توان یک ربات هیدرولیکی را از چوب های بستنی و سرنگ های معمولی تهیه کرد. این یک بازوی رباتیک جالب است که به کمک نیروی هیدرولیکی یک سرنگ کار می کند و با آن می توانید به سادگی برخی از وسایل ساده را بلند و جا به جا کنید. این ویدئو را خودتان مشاهده کنید تا نحوه ساخت این وسیله جالب و عالی را یاد بگیرید.

... توضیحات کامل