ساخت اسلاید چوبی کشویی

نحوه ساخت یک اسلاید چوبی کشویی با وسایل ساده!

در این آموزش یک دقیقه ای، شما 2 روش برای ساخت اسلایدهای کشویی چوبی را مشاهده می کنید که با وسایلی ساده انجام می شود. حتی برای ساخت پیچ اتصال تخته ها به یکدیگر نیز از ترفندهای ویژه برای ساخت استفاده می شود تا خرید قطعات برای ساخت این اسلاید چوبی مورد نیاز نباشد. دیدن این ویدیو به کسانی که به دنبال ترفندهای کار با چوب هستند توصیه می شود.

ویدیوهای مشابه