اتفاق برجسته رویداد اکسپریا سونی در رویداد IFA 2019

شما در این ویدئو می توانید اتفاقات خاص و رخدادهای برجسته شرکت سونی اکسپریا در همایش جهانی IFA 2019 را مشاهده بنمایئد تا ببنید که این شرکت قدیمی در جدیدترین رویداد علمی و فناوری چه محصولاتی را معرفی و رونمائی کرده است. آیا امسال اخبار رویداد بزرگ IFA 2019 را از دست داده اید؟ می توانید این ویدئو از اتفاقات برجسته غرفه سونی در رویداد IFA 2019 را مشاهده کنید.

... توضیحات کامل