4 کاردستی با کارتن: یویو کارتنی، سه پایه عکاسی موبایل، تفنگ و ماشین!

به دنبال آموزش کاردستی با کارتون ساده هستید؟ این 4 ایده برای ساخت با کارتن را امتحان کنید! این فیلم آموزشی کاردستی یویو با کارتن، سه پایه عکاسی و فیلمبرداری گوشی موبایل، تفنگ کارتنی و ماشین با کارتن و بادکنک را به شما آموخت خواهد داد. این 4 کاردستی از بهترین کاردستی های کارتونی هستند که می توانید در یک فیلم آموزشی در کنار هم تماشا کنید.

... توضیحات کامل