نمایش 500 پهباد نورانی اینتل

یک نمایش عالی از 500 پهباد نورانی کمپانی اینتل

سال گذشته اینتل 100 هواپیمای بدون سرنشین را در آسمان پرواز داد و رکورد جهانی را شکست. امسال این شرکت با یک چالش جدید وارد می شود، تنظیم کردن 500 درون برای پروازی منظم در آسمان، عملکردی جدید برای رکورد جهانی جدید.

... توضیحات کامل