Google Home

کلیپ معرفی رسمی Google Home

معرفی Google Home، یک بلندگو که با دستیار صوتی Google Assistant طراحی و فعال شده است. از آن هر سوالی که دوست دارید بپرسید و یا به او بگویید تا که کارهای شما را انجام دهد. این دستیار گوگل شماست، همیشه آماده کمک، فقط با گفتن "Ok Google" از موسیقی، مدیریت کارهای روزمره خود و کنترل دستگاه های هوشمند در اطراف خانه، لذت ببرید.

ویدیوهای مشابه