مقایسه دوربین آیفون X با دوربین OnePlus 6

مقایسه دوربین آیفون X با دوربین OnePlus 6

هر دو گوشی دارای دوربین های دوگانه و دوتایی هستند، اما قیمت یکی از آن ها فقط نصف دیگری است. آیا این اختلاف قیمت واقعا به چشم می آید؟ آیا تلفن گران تر همیشه به معنی عکس بهتر است؟ در ویدئو جواب سوالات خود را می گیرید.

... توضیحات کامل