تا زدن کاغذ با پرس هیدرولیکی

می توان با پرس هیدرولیک کاغذ را بیش از 7 بار تا کرد؟

شاید شما نیز شنده باشید که می گویند نمی توان یک تکه کاغذ را بیش از هفت بار از وسط تا کرد. پس بیایید تا در اینجا به این افسانه تا شدن کاغذها از وسط نگاهی بیاندازیم. شما خواهید دید که آیا یک پرس هیدرولیکی قوی می تواند تکه های کاغذ را از وسط بیش از هفت بار تا کند. چرا که اینکار از دست آدم ها بر نمی آید، اما یک پرس 10 تنی قدرتمند چطور ؟ به نظر شما یک کاغذ را با پرس تا چندبار می توان تا زد ؟

... توضیحات کامل