بازی Jettomero: Hero of the Universe نینتندو

تریلر معرفی بازی Jettomero: Hero of the Universe برای نینتندو

به عنوان Jettomero، یک غول، خراب ناپذیر و ربات فوق العاده بزرگ و دست و پا گیر، که تعیین شده برای نجات نژاد بشریت. کاوش جهان های دیگر با پرواز از طریق فضا و فرود در سیاره ها در حالی که سعی در نابود کردن همه چیز را در مسیر خود دارد، آیا تا به حال انسانها را نجات داده اید؟

ویدیوهای مشابه