اتصال تخته چوبی با پیچ

روش صحیح اتصال دو تخته چوبی با پیچ!

اگر از یک پیچ بین دو تخته برای اتصال آنها استفاده کنید می توانید مطمئن باشید هیچگاه از یکدیگر جدا نخواهند شد. استفاده از چسب چوب خالی بین دو قطعه چوب اتصالی بسیار ضعیف خواهد بود که به سادگی با چند ضربه باز می شود. در این فیلم آموزشی کار با چوب، شما می آموزید که چگونه می توانید یک پیچ را بین دو قطعه چوب قرار دهید تا اتصالی همیشگی بین آنها برقرار کنید.

ویدیوهای مشابه