لامبورگینی هوراکان در برف

فیلم هیجان انگیز ویراژ دادن لامبورگینی هوراکان در برف و بوران!

در این فیلم هیجان انگیز، لامبورگینی هوراکان که از سال 2014 جاده های جهان را مزین کرده است، قدرت خود را در مسیرهای پر پیچ و خم برفی را به نمایش می گذارد. این فیلم از ویراژ دادن ماشین لامبورگینی هوراکان در برف و بوران شدید را ببینید تا در این سرمای زمستان، حرارت را کنید!

... توضیحات کامل