نزدیک ربات دوست داشتنی LOVOT

نگاهی نزدیک به ربات دوست داشتنی LOVOT

در این ویدئو ربات LOVOT را مشاهده می کنید. این یک ربات جالب و بسیار بامزه است که همچنن یک دوربین نیز بر روی سر آن نصب شده است که می تواند به عنوان یک دوربین نظارتی برای امنیت خانه نیز استفاده شود، این ربات می تواند به عنوان یک دوست در خانواده با شما همراه باشد و شما را از تنهایی بیرون بیاورد.

ویدیوهای مشابه