اندازی تصویر 3D تلفن اندروید

راه اندازی تصویر زمینه 3D برای تلفن های اندروید

در این ویدئو ما به شما تصاویر شگفت انگیز 3D زنده برای تصاویر پس زمینه تلفن همراه شما را نسان می دهیم، که به طور کامل در صفحه اصلی شما نشان داده می شود. این تصاویر پس زمینه دارای اثرات سه بعدی هستند و برخی از ویژگی های متحرک زنده را ارائه می دهند که شما به راحتی پیدا نمی کنید! 

... توضیحات کامل