آموزش ساخت کاردستی گیتار با کارتن | ساختن گیتار کارتونی ساده!

اگر می خواهید گیتار با کارتون درست کنید و به الگوی گیتار کارتونی نیاز دارید، این فیلم آموزشی به شما ساختن یک گیتار کارتنی ساده که شبیه گیتار واقعی به نظر می رسد را آموزش خواهد داد. برای یادگیری نحوه درست کردن کاردستی گیتار با کارتن، این فیلم آموزشی را در نتران ببینید.

... توضیحات کامل