صندلی با چوب بستنی

طرز ساخت ماکت صندلی پادشاهی مینیاتوری با چوب بستنی!

با برش دادن چوب بستنی و چسباندن آنها به هم می توانید یک ماکت ساده از صندلی پادهاشی درست کنید. طرز ساختن این صندلی پادشاهی را طی دو دقیقه و نیم بیاموزید و نمونه آن را به سادگی با کمی تلاش برای خودتان درست کنید. برای ساختن نمونه های سخت تر از ماکت های چوب بستنی، به فیلم آموزشی ساختن ماکت خانه کوچک تهیه شده با چوب بستنی مراجعه کنید.

... توضیحات کامل