کاردستی انگری بردز با کاغذ

با کاغذ کاردستی پرندگان انگری بردز درست کنید!

به بازی و انیمیشن انگری بردز علاقه دارید؟ این کاردستی مخصوص کسانیست که این بازی را انجام داده و مانند من از آن لذت برده اند. اگر می خواهید ساعتی سرگرمی را با درست کردن این کاردستی کاغذی تجربه کنید، مراحل نمایش داده شده در این ویدیوی 3 دقیقه را به ترتیب طی کنید.

ویدیوهای مشابه