آموزش ساخت اوریگامی تفنگ کلت ساده با کاغذ!

برای ساختن یک اوریگامی تفنگ ساده اسباب بازی با کاغذ آماده هستید؟ این فیلم آموزشی را برای یادگیری طریقه ساخت تفنگ کلت کاغذی غیر قابل شلیک که بسیار ساده و آسان است، تماشا کنید. این تفنگ ساده کاغذی با هنر اوریگامی شکل می گیرد و یک وسیله عالی برای بازی بچه ها به نظر می رسد.

... توضیحات کامل