آیکون های گوشی خود را در صفحه اصلی نمایشگر به رقص در آورید!

در این ویدیو شما مشاهده خواهید کرد که چگونه می توانید تا نماد و آیکون های صفحه نمایش اصلی گوشی همراه اندرویدی خود را در صفحه اصلی به رقص و لرزش در آورید تا نمائی متفاوت و جالب را برای خود خلق بنمائید. فقط کافیست تا این مراحل طی شده در ویدئو را شما نیز طی بنمائید و به راحتی با دانلود یک برنامه می توانید به این ویژگی جالب دست یابید.

... توضیحات کامل