آیکون موبایل مبتنی جاذبه سمت پائین بیاندازید

آیکون های موبایل خود را مبتنی بر جاذبه به سمت پائین بیاندازید

در این ویدیو ما به شما نشان خواهیم داد که چگونه آیکون های تلفن همراه خود را نسبت به نیروی گرانش به سمت پایین موبایل خود هدایت کنید. یک ویژگی خاص که برخی از کاربران را متقاعد به استفاده از آن می کند.

... توضیحات کامل