ساخت موتور ژنرانور DC با پروژه برق رسانی ماکت

ساخت یک پروژه جالب برق رسانی به ماکت های خانه با استفاده از موتور ژنرانور DC

امروز در این ویدئو می توانید نحوه ساخت یک میکرو ژنراتور کوچک و دستی الکتریکی باورنکردنی را مشاهده کنید که برق را به خانه ها و چراغ های کوچک از طریق پایه های ابزار توزیع می کند. این یک پروژه نمایشگاهی شغلی یا یک پروژه علمی باورنکردنی برای مدارس و دانشگاه است. شما می توانید با استفاده از یک موتور ژنراتور دی سی ساده، مقداری مقوا و برخی از ابزار خاص دیگر این پروژه عالی را تهیه کنید. موتور دی سی با استفاده از چرخش دست برق مورد نیاز ماکت های خانه و تیرهای برق را فراهم می کند که بسیار جالب و قابل توجه است.

ویدیوهای مشابه