ماشین Mercedes-Benz G-Class 2018

رونمائی از ماشین Mercedes-Benz G-Class 2018، قوی تر از همیشه

G-Class شخصیت خود را بیش از نسل های دیگر مرسدس بنز تشکیل داده است. یک وسیله نقلیه شیک که برای تبدیل شدن به یک افسانه از طریق گذشت سالها در دسترس بوده است. در بیرون و یا در خارج از جاده، یک وسیله نقلیه تمام پیشرفته که تحت هر شرایطی با عملکرد مناسب، سیستم های پیشرفته ای برای ایمنی و راحتی کامل، سواری فوق العاده و تفسیر مجدد از طراحی نمادین خود را به نمایش می گذارد.

5.7 هزار بازدید 6 سال پیش اتومبیل ماشین ویدئو ویدئو های ماشین
... توضیحات کامل