نمایشگاه Mercedes-Benz Unimog در Gaggenau

همایش مرسدس بنز Unimog نقش اصلی در بیست و پنجمین سالگرد Unigo-Club Gaggenau دارد. طرفداران کامیون ها از همه حا به این جشن  پیوسته اند.

6.9 هزار بازدید 5 سال پیش اتومبیل ماشین ویدئو ویدئو های ماشین
... توضیحات کامل