ماشین Microlino

این یک ماشین نیست، Microlino

چگونه Microlino می تواند به عنوان یک اتومبیل اسپورت در مرکز شهر پای خود را فراتر از حد تصور بگذارد؟ این ویدئو را مشاهده کنید تا کاملا با خودرو بی نظیر Microlino آشنا شوید.

1.2 هزار بازدید 6 سال پیش اتومبیل ماشین ویدئو ویدئو های ماشین
... توضیحات کامل